Zondag 29-10-2023

De duiven zijn deze week niet meer los geweest. De woningen naast mij wat huurwoningen zijn zullen de komende weken gerenoveerd worden. Hiervoor staan ze in de steigers. De steigers steken boven de daken uit waardoor de duiven hier niet meer op kunnen landen.

Gisteren zijn de duiven voor het laatst dit jaar gezamenlijk in bad geweest. Tijdens het badderen heb ik de weduwnaars afdeling schoon gemaakt en de broedbakken vermaakt tot schabjes.

Daarna heb ik bij Bert drie duivinnen opgehaald die volgend jaar bij mij hun waarde als vliegduivin kunnen bewijzen. Daarna de overige duivinnen ook gescheiden. Er zitten nu nog vijftien duivinnen en vijftien doffers. Tussen de doffers zit nog een laat jong duivinnetje. Deze zit tussen de doffers omdat die af en toe nog los kunnen wanneer de steigers weer weg zijn. De duivinnen komen pas weer los als ze gekoppeld zijn en eieren hebben. Dan zullen de drie duivinnen bij Bert vandaan worden overgewend.

Vanmorgen met veel belangstelling het stukje over G. & H. Calis in het spoor zitten lezen. Aangezien Bert hier verledenjaar wat duiven aangeschaft heeft is dit altijd leuk om te lezen. Echter alles over de hokken en verzorging hadden wij verleden jaar al met eigen ogen en oren mogen aanschouwen.

In de nieuwsbrief “op de hoogte” een brief van de commissie die een nieuw nationaal vliegprogramma gemaakt hadden. Wat ik begreep, hebben bij een overleg met de afdelingen twee afdelingen te kennen gegeven dat zij dit organisatorisch niet voor elkaar konden krijgen. Hierdoor heeft het NPO-bestuur besloten het idee te seponeren. Bij een stemming over het voorstel vliegprogramma was het negen voor en twee tegen. Welke twee afdelingen dit waren word helaas niet vermeld. Door een in mijn ogen een bestuurlijke dwaling van het NPO-bestuur is de commissie opgestapt. Zij hebben vele uren van hun vrijetijd besteed aan een in mijn ogen prima en veranderend vliegprogramma. Doordat twee afdeling het niet wensen uit te voeren is al hun werk voor niets geweest. Op deze manier krijg je nooit meer mensen voor een commissie.

Als de nieuwe herindeling van de afdelingen straks ook zo gaat zal het er wel nooit doorheen komen. Als een aantal afdelingen geen zin heeft om er gedeelte van andere afdelingen bij te nemen zoals nu voorgesteld zal ook dit wel van tafel geveegd worden.

Op naar volgende week!